Tips til 5 former for passiv inntekt

Vi skiller mellom aktive og passive inntekter. Aktive inntekter er penger man tjener for utført arbeid. Her investerer man tid og energi for å oppnå inntekten, og dersom man slutter, vil også inntektene stoppe. Typiske eksempler på aktive inntekter er vanlig arbeidslønn eller overskudd fra eget firma.

Passive inntekter er penger man tjener uten å måtte investere mye tid og energi for å oppnå inntekten.  Eksempler på passive inntekter er investeringer i aksjer eller fond. De ekstra pengene bør man investere i å slette kostbar gjeld med høy rente.

For å oppnå inntekten kreves da at man har tilgjengelige midler for å kunne starte opp med denne type av passiv inntekt. Ikke alle har større pengesummer tilgjengelig, og da kan man eventuelt opprette en spareavtale i et aksjefond, slik at man sparer et mindre beløp hver måned. Her vil man også ha tilgang på en passiv inntekt som på sikt kan gi en god gevinst, uten at man må bruke tid og krefter for å oppnå den.

Tips til passive inntekter:

Utleie av eiendom

Mange leier ut bolig, hytte eller annen eiendom for å skaffe seg en passiv inntekt. Noen bygger ut boligen og innreder hybel i kjelleretasjen eller leier ut hytten sin i ferier og/eller helger. Finn.no kan man enkelt annonsere under rubrikken “til leie”.

Det har nå blitt svært populært å leie ut egen bilen. Sjekk nettsidene Nabobil eller Avamera som  egner seg godt til å annonsere din bil for utleie.

Også andre gjenstander kan leies ut. På nettsiden Leieting kan man få gode ideer til passive inntekter.

Passive renteinntekter

Å sette penger i banken på en sparekonto er i utgangspunktet et en god passiv inntektsmulighet. Men med dagens lave rentenivå vil man i beste fall få en renteinntekt på 2,0% pr. år, noe som ikke er særlig attraktivt. Rentenivået vil sannsynligvis endre seg i årene fremover, og da kan det være aktuelt å sette inn penger på en sparekonto.

Passive inntekter på utbytte

Som nevnt er investeringer i aksjer eller aksjefond en flott mulighet for å skaffe seg passive inntekter. Ikke alle har større pengesummer å bruke til investeringer, og da er det mulig å opprette en månedlig spareavtale i et aksjefond. Minste månedbeløp i spareavtaler ligger gjerne rundt 300 kr, så dette er en mulighet for de aller fleste. Aksjesparing er en passiv inntektform som kan gi god avkastning på lang sikt. Husk likevel at alle investeringer utgjør en viss risiko.

Passive inntekter via internett

Det finnes utallige muligheter på internett til å skaffe seg en passiv inntekt. Blogging, dropshipping, netthandelsvirksomhet , investeringsprogrammer – og mye, mye mer. I tillegg finnes et bredt utvalg av “tjen penger online”-annonser. En av mulighetene er at man får betalt for å laste opp og selge sine egne fotografier.

Å skrive en  e-bok eller lage et instruksjonshefte med tanke på salg kan være en god mulighet. Selv om det er en del arbeid mens man skriver, vil man kunne tjene penger på salget av e-boken i mange år fremover i tid. For å selge e-boken kan man f.eks. ha egen nettside, annonsere på ulike steder og/eller bli medlem av clickbank.com.

Andre passive inntekter

Det er tusenvis av muligheter til å skaffe seg en passiv inntekt, så her gjelder det å være kreativ. Passive inntekter krever en del forarbeid, men det er det absolutt verdt. Forfattere, musikere og filmskapere mottar royalties, som er en form for passiv inntekt. Har man f.eks. skrevet en bok, vil man motta honorar i mange år etter at boken er utgitt.