Slik vokser den norske gjelden år for år

Mye takket være det lave rentenivået som har preget finansbildet i Norge de siste årene, så har stadig flere fått muligheten til å ta opp boliglån. Det gjør at den totalt samlede gjelden til norske husholdninger har økt betraktelig ikke bare det siste året, men over en tiårsperiode. Samtidig ser man at det ikke bare tas opp flere og større boliglån, men at etterspørselen etter forbrukslån også er stor.

Gjeld på over 3200 milliarder kroner

I følge Dagens Næringsliv er den samlede gjelden til norske husholdninger på over 3200 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Et svimlende høyt tall, og det er nok vanskelig for de fleste å se for seg hvor mye penger det er. Det som er noe skremmende er uansett at dette er en økning på 6,6 prosent sammenlignet med for 12 måneder siden. Mye av økningen stammer fra rent forbruk, i form av lån til ferie og andre aktiviteter.

Allikevel er ekspertene optimister, ettersom boligmarkedet i stor grad har opplevd en nedgang i hele 2017. Dette gjelder spesielt i landets hovedstad, Oslo. Kanskje vil man derfor oppleve en nedgang i den totale gjelden de kommende årene, uten at man har sett noen store tegn som tyder på akkurat det inntil videre.

Stor vekst i forbrukslån

Når det kommer til forbrukslånene, så har man også opplevd en kraftig økning i disse de seneste årene. En rapport fra Norges Bank datert januar 2017, forteller om en kraftig vekst spesielt blant de eldre aldersgruppene. Samlet sett så utgjør forbrukslån en liten andel av den totale gjelden til de fleste husholdninger, utgjør allikevel en av de største utlånstapene.

Totalt sett utgjør forbrukslån kun 3 prosent av den totale gjelden på 3200 milliarder kroner. Til sammenligning utgjør studielån 5 prosent, mens 85 prosent er boliglån. Det som allikevel er skremmende er at veksten siden finanskrisen i 2009, da svært få tok opp forbrukslån, har vært stor. Årsveksten da den nevnte rapporten ble skrevet var på 12,5 prosent, noe som er markant.

Tenk deg om før du låner

En betryggende faktor er at det stort sett er de eldste som låner mer. Dette fordi det gjerne er denne aldersgruppen som har best råd, kanskje med godt nedbetalte boliger og ellers høyere lønn enn de yngste. Allikevel er det mange som går på en smell ved å låne for mye, så det gjelder å gjøre forhåndsarbeidet her. Man er nødt til å sette opp et budsjett hvis man skal ta opp et forbrukslån, og man er virkelig nødt til å finne ut om man virkelig behøver dette lånet.

I tillegg er det viktig at man sammenligner tilbud fra flere banker slik at man finner ut hvor man kan spare mest penger på å låne. Om renten er 13 prosent eller 18 prosent, så har det mye å si for totalkostnaden på lånet. Faktisk så kan det være snakk om flere tusenlapper i forskjell per år, som du blir nødt til å betale unødvendig i renter og gebyrer. Derfor – tenk deg om to ganger, og sammenlign priser hvis du bestemmer deg for å ta opp et lån.